Нові надходження

Нові надходження

37
О-76
Остер Е. Шпаргалка для батьків / Емілі Остер. - Київ : Vakaboo Publishing, 2019. - 381, [2] с. : рис.

Примірники знаходяться у відділах: Усього 3 : ВА (2), ВДГН (1)

028
П 68
Прайс Л. Про що ми говоримо, коли говоримо про книжки : [історія та майбутнє читання] = What We Talk About When We Talk About Books : The History and Future of Reading / Лія Прайс ; [пер. з англ. Мирослави Лузіної]. - Київ : Yaka

001(477)
Д 18
Даниленко В. М. Володимир Вернадський. Життя в політиці й політика в житті / Віктор Даниленко ; НАН України, Ін-т історії України. - Київ : Парламентське видавництво, 2019. - 509, [1] с. : іл., портр. - (Славетні постаті Укр

658
В 62
Водотика Т. С. Історії успіху. Видатні українські бізнесмени XIX ст.
/ Тетяна Водотика. - Харків : Фоліо, 2020. - 234, [1] с. : іл. - (Справжня історія).

Примірники знаходяться у відділах: Усього 3 : ВД

016:929
З-73
Знані люди Сновщини : біобібліогр. довід.
/ Снов. центр. б-ка ; [уклад. Л. Куса]. - Вид. 3-тє, перероб. і допов. - Сновськ : [б. в.], 2019. - 92 с. : іл. - Бібліогр. в кінці ст. - (в обкл.) : 035.00.

Поділитись: