Правила користування інтернет-центру за програмою "LEAP"

Правила користування інтернет-центру за програмою "LEAP"

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Чернігівської

ОУНБ ім. В. Г. Короленка

І. М. Аліференко

 2 січня 2020 р.


ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ
ІНТЕРНЕТ-ЦЕНТРУ
за програмою "Інтернет для читачів публічних бібліотек (LEAP)"

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.

Інтернет-центр Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка (далі – Бібліотека) створений і обладнаний у рамках програми "Інтернет для читачів публічних бібліотек (LEAP)", за фінансової підтримки Уряду Сполучених Штатів Америки.

1.2.

Інтернет-центр забезпечує користувачам безоплатний доступ до мережі Інтернет у час, вільний від тренінгів і соціокультурних заходів, що відбуваються у Регіональному тренінговому центрі Бібліотеки.

1.3.

Користувачами інтернет-центру можуть бути користувачі Бібліотеки відповідно до Правил користування Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка (далі – Правила Бібліотеки).

1.4.

Правила користування інтернет-центру (далі – Правила інтернет-центру) визначаються Правилами користування Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка і є обов’язковими для виконання.

 

2. ПОРЯДОК ДОСТУПУ ТА РОБОТИ В ІНТЕРНЕТ-ЦЕНТРІ

2.1.

Доступ до роботи в інтернет-центрі є безоплатною послугою упродовж однієї години для всiх без винятку користувачів Бібліотеки.

2.2.

Доступ до роботи в інтернет-центрі надається відвідувачам за умови:

- реєстрації як користувачів Бібліотеки та інтернет-центру;

- ознайомлення з Правилами інтернет-центру та отримання згоди користувачів на їх дотримання (згодою є підпис користувача у Журналі реєстрації користувачів відділу інформаційних технологій та електронних ресурсів);

- наявності вільного робочого місця.

2.3.

Обслуговування користувачів здійснюється відповідно до розкладу роботи інтернет-центру.

 

3. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

 3.1.

Користувачі мають право: 

Упродовж одного дня на одну безоплатну сесію доступу до роботи в інтернет-центрі, тривалість якої становить одну годину.
Примітка: У випадку переривання роботи інтернет-центру з будь-якої причини, що виникла не з вини користувача, йому призначається додатковий час роботи в інтернет-центрі.

3.2.

Використовувати обладнання i програмне забезпечення інтернет-центру протягом визначеного часу.

3.3.

Одержувати консультацiйну допомогу від працівника інтернет-центру щодо пошуку інформації та її обробки, а також із загальних питань роботи у мережі Інтернет.

3.4.

Копіювати інформацію на власний електронний носій (флеш-накопичувач або диск).

3.5.

Відвідувати тренінги з основ комп’ютерної та інтернет-грамотності (за попереднім записом і за наявності вільних місць у групі). Брати участь у відкритих соціокультурних заходах тощо.

3.6.

Користуватися в інтернет-центрі власними записниками, книгами, електронними носіями інформації, ноутбуками та іншими ґаджетами, якщо останні не заважають іншим користувачам.

3.7.

Пiдключати до комп’ютера периферійне обладнання (пристрої, що не потребують інсталяції драйвера (Plug and Play).

Примітка: працівник інтернет-центру не несе відповідальності за некоректну роботу особистих пристроїв.

3.8.

Користуватися довідковою літературою та іншими джерелами, що належать до фонду Бiблiотеки й інтернет-центру.

3.9.

Одержувати iнформацiю про зміни у графіку роботи інтернет-центру.

3.10.

Одержувати додаткові платні послуги.

3.11.

Звертатися до адмiнiстрацiї бiблiотеки з пропозицiями, зауваженнями та скаргами з питань обслуговування в інтернет-центрі.
 

4. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

 

4.1.

Користувачі зобов'язані:

Перед початком роботи в інтернет-центрі здати до гардеробу верхній одяг, головні убори та речі (сумки, пакети, за винятком особистих цінних речей, розмір яких не перевищує 15х20 см).

4.2.

Внесення до інтернет-центру власних ґаджетів користувач має погодити з черговим бiблiотекарем Сервісного центру з обов'язковою вiдмiткою в контрольному листку.

4.3.

Ознайомитися з Правилами інтернет-центру і дотримуватися їх.

4.4.

Пред'являти працівнику інтернет-центру читацький квиток.

4.5.

Бережливо ставитись до технічних засобів, обладнання i програмного забезпечення інтернет-центру.

4.6.

У випадку виявлення несправності комп'ютерного обладнання чи програмного забезпечення негайно повідомити про це працівника інтернет-центру.

4.7.

По закінченні сеансу закрити програми, які використовувалися, застосовуючи стандартні процеси виходу.
Примітка: слід пам'ятати, що збережені вами файли можуть бути видалені.

4.8.

Дотримуватися загальних норм гігієни та естетики тіла.
 

5. КОРИСТУВАЧАМ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

5.1.

Перебувати в інтернет-центрі у верхньому одязi та з речами (сумки, пакети, за винятком особистих цінних речей, розмір яких не перевищує 15х20 см).

5.2.

Перебувати в інтернет-центрі у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, нехтувати правилами особистої гігієни, створювати дискомфорт для інших користувачів інтернет-центру.

5.3.

Перевищувати час роботи в інтернет-центрі, обумовлений Правилами інтернет-центру.

5.4.

Передавати по Мережі iнформацiю, що зневажає честь i гiднiсть інших громадян; що містить заклики до насильства, розпалювання мiжнацiональної ворожнечі, а також передавати за кордон iнформацiю, яка вiдповiдно до законів України не пiдлягає розголошенню.

5.5.

Використовувати інтернет-центр для комерційних (розмiщення реклами i т. ін.), протизаконних (порушення авторських прав i т. iн.) та неетичних (перегляд сайтiв порнографічного змiсту i т. ін.) цiлей, а також для заподіяння шкоди iншим особам чи органiзацiям.

5.6.

Вносити зміни в налаштування комп'ютера, програмного забезпечення; самостiйно вмикати, вимикати й перезавантажувати комп'ютер, завантажувати та інсталювати сторонні програми. Видаляти історію відвідування з журналу веббраузера.

5.7.

Користуватися ресурсами та скачувати файли великого розміру (понад 500 Мб), що перевантажують інтернет-канал, цим самим перешкоджати роботі інших користувачів.

5.8.

Виносити з інтернет-центру будь-яке обладнання, компакт-диски, довiдкову лiтературу i т. iн.

5.9.

Вмикати звукові сигнали на власних електронних пристроях: ноутбуках, мобільних телефонах та інших ґаджетах. Розмовляти по мобільному телефону.

5.10.

Вживати продукти харчування, спиртні напої, курити.

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ІНТЕРНЕТ-ЦЕНТРУ

 

6.1.

Працівники інтернет-центру зобов’язані:

Вести журнал реєстрації користувачів інтернет-центру і журнал обліку відвідування інтернет-центру.

6.2.

Забезпечувати сприятливі умови праці для користувачів.

6.3.

Надавати консультативну допомогу користувачам.

6.4.

Вивчати інформаційні потреби користувачів з метою постійного поповнення списку актуальних програм.

6.5.

Проводити тренінги для користувачів (за попереднім записом) з основ комп'ютерної грамотності та основ роботи в Інтернеті.

 

6.6.

Працівники інтернет-центру мають право:

Систематично видаляти документи та файли, збережені користувачами на жорстких дисках комп'ютерів.

6.7.

Здійснювати моніторинг переглядів електронних ресурсів користувачами з метою запобігання порушенням Правил інтернет-центру.

6.8.

Переглядати й видаляти історію відвідувань із журналу веб-браузера.

 6.9. Не надавати користувачу автоматизоване робоче місце або припинити робочий сеанс, якщо користувач порушує Правила інтернет-центру.
6.10.

Вживати заходів для запобігання випадкам будь-яких порушень або невідповідностей та їх усунення.

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1.

Працівники інтернет-центру не несуть відповідальності за збереження особистих речей користувачів.

7.2.

Порушення будь-якого пункту Правил інтернет-центру, зафіксоване працівниками інтернет-центру, є достатньою підставою для припинення сеансу роботи користувача або позбавлення його права відвідування інтернет-центру на строки, передбаченi Правилами Бібліотеки.

7.3.

Користувачі, які пошкодили обладнання інтернет-центру, несуть вiдповiдальнiсть згідно з чинним законодавством України.

7.4.

Користувачі, які завдали інтернет-центру матерiальних збитків, виключаються з числа користувачів бiблiотеки без права повторного запису.