Чернігівська ОУНБ ім. В. Г. Короленка на сторінках всеукраїнських видань

Чернігівська ОУНБ ім. В. Г. Короленка на сторінках всеукраїнських видань

Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка (далі ЧОУНБ ім. В.Г. Короленка) – важливий соціально-культурний та бібліотечно-інформаційний заклад, центр краєзнавчої бібліографії та науково-методичного забезпечення бібліотечної справи в регіоні. Її діяльність постійно висвітлюється у місцевих ЗМІ. Інформаційні матеріали про діяльність Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка можна переглянути за посиланням http://libkor.com.ua/index.php?id=1&sid=7&pid=0.
Метою даного огляду є висвітлення матеріалів професійної преси, інших виробничо- та науково-практичних видань про роботу ЧОУНБ ім. В.Г. Короленка. Публікації відібрано за останні 5 років та доповнено онлайн-матеріалами, які ширше розкривають розглянуті в статті питання. Роботу над оглядом буде продовжено в міру накопичення матеріалу.


Огляд створено у грудні 2015 р., перероблено та доповнено у березні 2016 р.
Підготувала головний бібліотекар НМВ Алла Мальована.

Чернігівська ОУНБ ім. В.Г. Короленка на сторінках всеукраїнських видань

Історія книгозбірні

Історія книгозбірні сягає в далекий 1877 р., коли зусиллями групи демократично налаштованої iнтелiгенцiї міста Чернігова була започаткована громадська бiблiотека (нині ЧОУНБ ім. В.Г. Короленка). На початку XX ст. у Чернігові діяла бібліотечна мережа, до якої входили, зокрема, громадська бібліотека, книгозбірні при губернській земській управі, навчальних закладах та державних установах, а також приватні книгозбірні. Спробу висвітлити їх діяльність під час буремних революційних подій та в перші роки радянської влади зроблено у статті:

 • БІБЛІОТЕЧНА справа в Чернігові у 1917–1920 рр. : (Історична розвідка за матеріалами місцевої преси до 135-річчя Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка) / О. Рахно, канд. іст. наук, викл. Черніг. нац. пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка // Бібліотечна планета. – 2013. – №1. – С. 26 – 28. – Бібліогр.  в кінці ст. – Відомості доступні також з Інтернету: http://libkor.com.ua/php/lib_theme_files/Bibliotechna_sprava.pdf (дата звернення: 03.12.2015).

Додатково про історію бібліотеки, її приміщення можна почитати у матеріалах:

 • БІБЛІОТЕЧНА Чернігівщина : наук.-метод. зб. / Черніг. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [упоряд., ред. Ю. М. Самойленко, відп. за вип. Л. В. Феофілова]. – Чернігів : ЧДОУНБ ім. В. Г. Короленка, 2007. – 87 с. – Відомості доступні також з Інтернету: http://libkor.com.ua/frm/download.php?part=3&id=87 (дата звернення: 14.04.2016).
 • ДУХОВНА скарбниця краю : (1877-2002) : Від громадської – до універсальної наукової бібліотеки : (Істор. нарис) / Черніг. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [авт. Л. В. Студьонова ; відп. за вип. П. В. Грищенко]. – Чернігів : ЧДОУНБ ім. В.Г.Короленка, 2002. – 56 с. – Вип. 1. –  (До 125-річчя  з часу заснування). – Відомості доступні також з Інтернету: http://libkor.com.ua/frm/download.php?part=3&id=19 (дата звернення: 11.12.2015).
 • ІСТОРИЧНА довідка // Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка : [сайт]. – Електрон. текст. та зображув. дані. – [Чернігів], [2013]. – Режим доступу: http://libkor.com.ua/index.php?id=2&sid=1 (дата звернення: 11.12.2015). – Назва з екрана.
 • ІСТОРІЯ нашого дому / авт. тексту  Карнабед А. А. ; літ. ред. М. Кушніренка ; відп. за вип. П. В. Грищенко. – Чернігів : ЧОУНБ ім. В.Г.Короленка, 2002. – 11 с. – Відомості доступні також з Інтернету: http://libkor.com.ua/frm/download.php?part=3&id=24 (дата звернення: 11.12.2015).
 • НЕВИЧЕРПНГЕ джерело знань : Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 125-річчю з часу заснування Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка / упоряд. Л. В. Феофілова. - Чернігів : ЧОУНБ ім. В.Г.Короленка, 2004. - 71 с. – Відомості доступні також з Інтернету: http://libkor.com.ua/frm/download.php?part=3&id=52 (дата звернення: 11.12.2015).

Завідуюча відділом краєзнавства І.Я. Каганова у статті  "Деякі аспекти взаємодії та партнерства ОУНБ ім. В. Г. Короленка з науковими закладами та громадськими організаціями м. Чернігова по вивченню історії Сіверського краю" відмічає, що традиційно, пріоритетом у діяльності ЧОУНБ ім. В.Г. Короленка є краєзнавство. Результати та напрямки співпраці з цього питання були висвітлені автором на Всеукраїнській науково-практичній конференції, що відбулася у рамках Других краєзнавчих читань пам'яті П. Тронька, надруковані у збірнику матеріалів та пропонуються до уваги користувачів:

 •  ДЕЯКІ аспекти взаємодії та партнерства ОУНБ ім. В. Г. Короленка з науковими закладами та громадськими організаціями м. Чернігова по вивченню історії Сіверського краю / Каганова І. Я. // Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 20 листоп. 2013 р. / Нац. іст. б-ка України та ін. ; [редкол.: А. В. Скорохватова (голова редкол.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – С. 65–69. – (II краєзнавчі читання пам'яті Петра Тронька). – Відомості доступні також з Інтернету: http://libkor.com.ua/php/lib_theme_files/Some%20aspectss.pdf (дата звернення: 14.04.2016).

  У публікації "Краєзнавчо-видавнича діяльність Чернігівської ОУНБ імені В. Г. Короленка: сучасний стан та перспективи" здійснено спробу проаналізувати цей напрямок роботи ЧОУНБ ім. В.Г. Короленка за останнє десятиліття, її вклад у наукову бібліографію України та розвиток краєзнавства на Чернігівщині. Продовжено тему співпраці з науковими закладами та громадськими організаціями області, представлено реалізовані у партнерстві видавничі проекти:

 • КРАЄЗНАВЧО-видавнича діяльність Чернігівської ОУНБ імені В. Г. Короленка: сучасний стан та перспективи / Ірина Каганова // Сіверянський літопис : Всеукр. наук. журн. – 2015. – №4. – С. 177–181. – Відомості доступні також з Інтернету: http://libkor.com.ua/php/lib_theme_files/Regional_studies.pdf (дата звернення: 14.04.2016).

   Із підключенням бібліотеки до мережі Інтернет у її роботі відбулися позитивні зміни, намітилися нові тенденції. З 2002 р. відкрито Інтернет-центр за проектом LEAP "Iнтернет для читачiв публiчних бiблiотек", створено веб-сайт бібліотеки (http://libkor.com.ua). У 2010 р. у нашій книгозбірні відкрито Регіональний тренінговий центр (РТЦ) в рамках програми "Бібліоміст". Ці питання розглядаються у статті:

 • ІННОВАЦІЙНІ послуги сучасних українських бібліотек / Амеліна Є., Пiлярчук В. // Бібліотечна планета. – 2012 р. – №1. – С. 14–19. – Відомості доступні також з Інтернету: http://libkor.com.ua/index.php?id=6&sid=0&rid=119 (дата звернення: 03.12.2015).

  Зокрема, у публікаціїї згадується про Центр правової інформації (ЦПІ) ЧОУНБ ім. В.Г. Короленка.  Хто може скористатися юридичними послугами, на яких умовах та більш докладну інформацію про діяльність Центру читайте також на блозі ЦПІ за посиланням: http://cpi-cher.blogspot.com/.


   Програма "Бібліоміст" та УБА постійно опікуються підвищенням кваліфікації бібліотекарів. Для успішного функціонування створених РТЦ були підготовлені професійні тренери із кожної обласної бібліотеки України. І коли постала потреба у наставниках для I Літньої школи молодих бібліотекарів (19-23 серпня 2013 р., с. Поляниця Яремчанського району Івано-Франківської області), завідуюча науково-методичним відділом  ЧОУНБ ім. В.Г. Короленка Олена Сльозка була запрошена як одна із найкращих тренерок України. Про навчання молодіжної когорти бібліотекарів читайте у статті:

 • МОЛОДІ сучасні бібліотекарі вчилися у Карпатах / Надія Гайдаш, голов. бібліотекар Донецької обл. наук. медич. б-ки // Бібліотечний форум України. – 2013. – № 4. – С. 24. – Відомості доступні також з Інтернету: http://libkor.com.ua/php/lib_theme_files/0001.pdf (дата звернення: 11.12.2015).

  Була Олена Сльозка у тренерському складі і II Літньої школи молодих бібліотекарів (20-23 серпня 2014 р., с. Поляниця Яремчанського району Івано-Франківської області). Як "школярі" навчалися швидко та легко адаптуватись у професійному бібліотечному середовищі, формувати власну активну дієву позицію, а також коли молоді та креативні бібліотекарі разом із досвідченими тренерами знайшли час підкорити Говерлу дивіться та  читайте за посиланням: http://bit.ly/1Mj66qC.


   Ще однією ініціативою програми "Бібліоміст" у співпраці з Міністерством культури України та Національною парламентською бібліотекою України став проект "Бібліотеки – мости до електронного урядування". Мета проекту – надання бібліотекам можливості у партнерстві з неурядовими організаціями (НУО) навчити громадян користуватися наявними національними і регіональними електронними послугами та провести місцеві інформаційні кампанії для популяризації ресурсів е-урядування. Про свої враження після проходження у м. Києві відповідного тренінгу поділилися тренер Роман Савчук (Чернігівська НУО "Ахалар") та Катерина Райхіль (у статті помилково вказана Анастасія Ширманова) (ЧОУНБ ім. В.Г. Короленка) у публікації:

 • БІБЛІОТЕКИ – мости до електронного урядування / В. Чумак  // Бібліотечна планета. – 2013. – №2. – С. 26. – Відомості доступні також з Інтернету: http://profy.nplu.org/file/lp-60.pdf (дата звернення: 04.12.2015).

  За проектом у Чернігівській області проведено 14 тренінгів, з яких 9 – на базі ЦБС, що мають Інтернет-центри, 5 – на базі РТЦ ЧОУНБ ім. В.Г. Короленка. Докладніше з ходом проекту можна ознайомитися зі статті:

 • Е-урядування+бібліотеки – свобода та нові можливості / опубліковано Оленка // Третій поверх : блог науково-методичного відділу Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка. – Електрон. текст. та зображув. дані. – Чернігів, 2013. – 18 листоп. – Режим доступу: http://bit.ly/1XH2OOt  (дата звернення: 04.12.2015). – Назва з екрана.

   У 1995 р було засновано Українську бібліотечну асоціацію (УБА) – всеукраїнську громадську організацію, метою якої є всебічне сприяння розвитку бібліотечно-інформаційної сфери і забезпеченню прав користувачів на якісне і своєчасне бібліотечне обслуговування, доступ до інформації, а також захист спільних інтересів членів УБА.
  За ініціативи творчого колективу ЧОУНБ ім. В.Г. Короленка на установчій конференції 15 лютого 2011 р. була підтримана ідея об’єднання працівників бібліотек усіх рівнів та підпорядкувань, усіх, хто небайдужий до розвитку і становлення бібліотек як потужних інформаційних центрів на Чернігівщині, яка втілилась у створення Чернігівського обласного відділення Української бібліотечної асоціації (ЧОВ УБА).
  Вже наприкінці року голова ЧОВ УБА, директор ЧОУНБ ім. В.Г. Короленка І.М. Аліференко у публікації "ЧЕРНІГІВСЬКЕ обласне відділення УБА: становлення та перспективи розвитку" поділилась із бібліотечною спільнотою України першими здобутками. Під егідою ЧОВ УБА молодими співробітниками ЧОУНБ ім. В.Г. Короленка у міському сквері проведено акцію "Я люблю свою бібліотеку"; до Всеукраїнського дня бібліотек – фотоконкурс "Життя як книга", який завдяки об'єднанню бібліотекарів вийшов за межі міста і став обласним (http://bit.ly/224Knoc).
  Ще один проект, про який розповідається у публікації, започаткований ЧОВ УБА у партнерстві з ТОВ "ДЕДАЛ". Його метою було вивчення історії Чернігівського авіазагону цивільної авіації. Ця кропітка робота успішно проведена і завершилася виданням книги "Віддані магії неба". У 2014 р. видання стало лауреатом обласного конкурсу "Краща книга року – 2013".
  Як зазначається у статті, підтримує ЧОВ УБА своїх ініціативних та креативних членів у здобутті нових знань за допомогою організації  нетрадиційних шкіл керівника, навчання за кордоном, на Ярмарках інноваційних бібліотечних послуг. Ділиться автор і планами ЧОВ УБА на  майбутнє: 

 • ЧЕРНІГІВСЬКЕ обласне відділення УБА: становлення та перспективи розвитку / Аліференко І. М. // БібліоТека. Бюлетень Української бібліотечної асоціації. – 2011. – №4. – С. 3. –  Відомості доступні також з Інтернету: http://bit.ly/25OIIb8 (дата звернення: 09.12.2015)

  "Бібліотек@: створи своє майбутнє" – таким був девіз УБА у 2013 р. ЧОУНБ ім. В.Г. Короленка завжди співпрацювала із творчими особистостями краю. За підтримки керівництва установи відкрилося чимало нових творчих імен. Одним із таких відкриттів була Гузель Черниш. Після першої виставки  незвичних творів мисткині у бібліотеці відбулося 40 персональних виставок, які з успіхом пройшли в різних містах України та за кордоном. Нині роботи Г. Черниш зберігаються в музеях та приватних колекціях України, Росії, Фінляндії, Німеччини. Чим незвичні твори Г. Черниш, чому вони отримали таку популярність в Україні та світі, а також про Володимира Наталушка, нині відомого художника, перша персональна виставка якого відбулася в 2003 р. у Чернігівській ОУНБ ім. В.Г.Короленка, молоду вишивальницю Вікторію Малашенко, яка після виставки у книгозбірні була учасницею XXII Міжнародної спеціалізованої виставки ALLTEX у м. Києві, можна дізнатися, прочитавши статтю:

 • "БІБЛІОТЕК@: створи своє майбутнє". Робота книгозбірень під девізом УБА / Аліференко І. М. // БібліоТека. Бюлетень Української бібліотечної асоціації. – 2013. – №1. – С. 4. –  Відомості доступні також з Інтернету: http://libkor.com.ua/php/lib_theme_files/UBA_bulleten1__2013_.pdf (дата звернення: 09.12.2015).

   Найновішим проектом ЧОВ УБА, який був висвітлений у професійній пресі, став  обласний конкурс "На кращу роботу бібліотек з відзначення 200-річного ювілею Тараса Григоровича Шевченка"  в 2014 р. Як узагальнення цієї діяльності були представлені на конкурс різнопланові заходи: конкурси "Творча Шевченкіана", "Живи, поете, в пам'яті людській", акції "Городня читає Т. Шевченка", "Світ читає Тараса Шевченка"; результати анкетування "Шевченко, родина, суспільство", "Тарас Шевченко в моей жизни" (для жителів прикордонних районів Росії та Білорусі), дослідження про "захалявні книжечки"; видану збірку "Поетична Шевченкіана Горднянщини". Для дітей та молоді – брейн-ринг "Стежками творчості генія", вікторини "Шевченко і Україна", "Шевченко і Чернігівщина", "Сторінками життя і творчості Великого Кобзаря". А Оленівська сільська бібліотека-філія Борзнянської ЦБС у співпраці зі співробітниками Обласного історико-меморіального музею-заповідника П. Куліша "Ганнина Пустинь" та користувачами зняли фільм на місцевому матеріалі "Шевченко і наш край". Про що цей фільм та хто ж таки став переможцем у конкурсі читайте у статті:

 • КОНКУРС до ювілею Т. Шевченка, проведений Чернігівським обласним відділенням УБА // Бібліотечна планета. – 2015. – № 1. – С. 31 – 33. – Відомості доступні також з Інтернету: http://libkor.com.ua/php/lib_theme_files/Konkurs.pdf (дата звернення: 08.12.2015).

   Інтегруючись у електронний інформаційний простір, ЧОУНБ ім. В.Г. Короленка з 2002 р. займається створенням електронної бібліотеки. Проаналізувавши теоретичний аспект поняття "електронна бібліотека", Людмила Трачук, кандидат історичних наук, докторант Рівненського державного гуманітарного університету, доцент кафедри бібліотекознавства і бібліографії у статті "ЕЛЕКТРОННІ бібліотеки та колекції документів на сайтах обласних універсальних наукових бібліотек України" зазначає, що електронна бібліотека ЧОУНБ ім. В.Г. Короленка має єдину системну концепцію комплектування. Вона документально зафіксована у "Положенні про електронну бібліотеку", що регламентує процес формування фонду, визначає принципи функціонування, технологію ведення, режим доступу та "Правилах користування електронною бібліотекою", де обумовлено права та обов'язки творців і користувачів віддалених ресурсів. Проект ЧОУНБ ім. В.Г. Короленка – серед тих, які можна назвати електронними бібліотеками, що реалізують парадигму "надання доступу до ресурсів". Модель "надання інформаційних сервісів" – перспективний напрямок у розвитку електронних бібліотек, у т. ч. і нашої. Авторка відзначає високу якість відображення цифрових документів у колекції, а їх ідентифікація та пошукові можливості ресурсу потребують доопрацювання. Л. Трачук відмічає, що на практиці, не маючи законодавчо обгрунтованого і теоретично загальноприйнятого визначення електронних бібліотек, фактично без відповідальності за рівень організації та збереження електронних документів у них, книгозбірні, спираючись лише на факт кількісного зростання запитів на віртуальні матеріали, формують їх колекції, виходячи передусім із власних технічних можливостей. Проте наведені приклади ефективного створення електронних бібліотек (у т. ч. і ЧОУНБ ім. В.Г. Короленка) дають змогу іншим ОУНБ запозичити цей досвід і більш цілеспрямовано підходити до організації повнотекстових інформаційних ресурсів. До уваги користувачів повний текст публікації:

 • ЕЛЕКТРОННІ бібліотеки та колекції документів на сайтах обласних універсальних наукових бібліотек України / Людмила Трачук // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 7. – С. 33 – 37. – Відомості доступні також з Інтернету: http://libkor.com.ua/php/lib_theme_files/EB.pdf (дата звернення: 08.12.2015)

   Досвідом щодо створення електронної бібліотеки поділилася директор ЧОУНБ ім. В.Г. Короленка у статті "ЕЛЕКТРОННА бібліотека Чернігівської ОУНБ ім. В.Г. Короленка".  У публікації розкривається контент, критерії відбору та особливості розділів ЕБ: "Іменні колекції", "Книжкова пам'ять України. Чернігівщина", "Митці Сіверянського краю", "Наші видання". Автор піднімає питання стандартизації та законодавчого врегулювання практичної діяльності книгозбірень щодо створення та функціонування на їх базі електронних бібліотек:

 • ЕЛЕКТРОННА бібліотека Чернігівської ОУНБ ім. В.Г. Короленка / І. Аліференко // Бібліотечна планета. – 2015. – № 3. – С. 27 – 29. – Відомості доступні також з Інтернету: http://libkor.com.ua/php/lib_theme_files/EB_Chernigiv.pdf (дата звернення: 08.12.2015).

   Фахівці науково-методичного відділу ЧОУНБ ім. В.Г. Короленка одним із засобів для підвищення кваліфікації бібліотекарів області обрали можливості інтернету і вирішили упорядкувати ресурси Мережі, які можуть бути корисними спеціалістам. Звичайно, у доступному просторі (мається на увазі мовний бар’єр, інші суб’єктивні фактори, які працівники відділу в змозі подолати). Для цього у розділі "Бібліотечному фахівцю" був створений підрозділ "Вебліографічні матеріали". На даний час тут існує три ресурси: "Маленька бібліотека у Всесвітній мережі" (http://libkor.com.ua/index.php?id=6&sid=6), "Професійна періодика" (http://libkor.com.ua/index.php?id=6&sid=7) та "Про бібліотеки Чернігівщини" (http://libkor.com.ua/index.php?id=6&sid=10).  Останній створений як онлайн-додаток до бібліографічного покажчика "Бібліотеки Чернігівщини на сторінках преси" (можна завантажити за посиланнями: http://libkor.com.ua/index.php?id=6&sid=4 та http://libkor.com.ua/index.php?id=4&sid=13) у зв'язку зі збільшенням публікацій про бібліотеки області у мережі Інтернет та з метою розширення до них доступу. На ресурси "Маленька бібліотека у Всесвітній мережі" та "Професійна періодика" звернула увагу провідний бібліограф Національної парламентської бібліотеки А. Ільченко, проаналізувавши їх у статті:

 • ОСОБЛИВОСТІ подання вебліографічної інформації на сайтах ОУНБ / А. Ільченко // Бібліотечна планета. – 2015. – № 3. – С. 25 – 27. – Відомості доступні також з Інтернету: http://libkor.com.ua/php/lib_theme_files/Vebliografiya.pdf (дата звернення: 09.12.2015).
Переглянути
Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
Пн-Чт: 09:30 – 20:00
Сб-Нд: 10:00 – 18:00
Інтернет-центри "Бібліоміст" та "LEAP":
Пн-Чт: 09:30 – 20:00

обслуговування користувачів до 19:45

Сб-Нд: 10:00 – 18:00

обслуговування користувачів до 17:45

П'ятниця – вихідний день
Останній вівторок місяця – санітарний день